×

Warnung

JFTP: :connect: Die Verbindung zum Host „dtbn-emn.de“ am Port „21“ ist fehlgeschlagen

JFTP: :connect: Die Verbindung zum Host „dtbn-emn.de“ am Port „21“ ist fehlgeschlagen

de

Um die Ziele zu erreichen, werden Leitungsbereiche und Arbeitsgruppen gebildet, insbesondere (nicht abschließend)

 1. Leitungskreis
 2. Bildungskonferenz (Koordinierung und Einberufung der Versammlungen / Veranstaltungen)
 3. Schulische Bildung
 4. Eltern- und Familienbildung
 5. Berufliche Bildung
 6. Weiterbildung
 7. Sprachenförderung
 8. Förderung des Bildungswesens im weitesten Sinne
 9. Integration im weitesten Sinne
 10. Politik und Bildung
 11. Recht und Bildung
 12. Öffentlichkeitsarbeit

Halbjährlich sollte ein Gesamtplenum organisiert und durchgeführt werden, in dem die bisherige Arbeit gewürdigt und neue Ziele festgelegt werden können. In solch einem Plenum kann auch die Schaffung einer Rechtsform (etwa eines eingetragenen, gemeinnützigen Vereines) und eines besonderen, eigenständigen Sitzes des Netzwerkes beschlossen werden.

Im Rahmen des Deutsch-Türkischen Wirtschaftstages in der Europäischen Metropolregion Nürnberg wird das Netzwerk im Detail dargestellt, außerdem werden sämtliche Netzwerkpartner vorgestellt. Das Netzwerk wird mit dieser Auftaktverstaltung in die Öffentlichkeit gebracht. Im Vorfeld findet eine intenive Akquisition der Partner statt. Sämtliche Partner und Freunde des TIAD sind aufgerufen, sich dem Netzwerk (gesondert) anzuschließen.   Das erste Plenum wird organisiert und durchgeführt unter Leitung des TIAD Ende des 1. Quartals des Jahres 2015.


tr

Hedeflere Ulaşma: Hedeflere ulaşmak için yönetim alanları ve çalışma grupları oluşturulacaktır. Bunlardan bazıları:

1.            Yönetim ekibi

2.            Eğitim Konferansı (Toplantı ve etkinliklerin koordinasyonu ve daveti)

3.            Okul Eğitimi

4.            Veli ve aile Eğitimi

5.            Mesleki Eğitim

6.            Meslekiçi Eğitim

7.            Dil teşviki

8.            Geniş Anlamda Eğitim Sisteminin teşviki

9.            Geniş Anlamda Uyum

10.          Siyaset ve Eğitim

11.          Hukuk ve Eğitim

12.          Kamuoyu Çalışması                                                                                                                                                                    

Yılda iki kere düzenlenecek oturumlarda mevcut çalışmalar değerlendirilerek yeni hedefler belirlenecektir. Sözkonusu oturumlarda ağ için bir kurum şekli (dernek, vakıf, vs) ve adres belirlenebilir.

Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi Türk - Alman Ekonomi Kongresi çerçeveside ağ ve üyeleri detaylı bir şekilde kamuoyuna da tanıtılacaktır. Öncelikle yeni üyelerin oluşuma kazandırılması çalışmaları yürütülecektir. TİAD‘ın bütün ortakları ve dostlarına ağa katılım çağrısı yapılacaktır. İlk genel kurulun TİAD yönetiminde 2015 yılının ilk çeyreğinin sonunda düzenlenmesi öngörülmektedir.

Oluşturulan bu ağa eğitim alanında faaliyeti olan bütün gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir. İmkanlar dahilinde Türk tarafından Türk ve Türk – Alman kurum ve kuruluşlarının, Alman tarafından ise okulların ve eğitim konusunda faaliyet gösteren yerel kurumlar ile ekonomiyi teşvik eden kuruluşların bu ağa katılmasını sağlamak için çaba gösterilmelidir.

Sonuç:

Eğitim yüksek bir değere sahiptir. Kendini insanlara hizmete adamış olanlar, bir ağa dahil olarak, başkalarının deneyimlerinden bişeyler öğrenerek, yeni fikirler üreterek ve yukarda belirtilen hedeflerin teşvikinde kamu yararına sosyal sorumluluk bilinciyle çalışarak kendilerini geliştirmiş olurlar. Ortak hedefler için birlikte çalışalım .

Teilnehmermanagement

Vorstand des TIAD

Am Plärrer 19-21
D-90443 Nürnberg

Telefon: (09 11) 8 91 72 58
Telefax: (09 11) 8 91 72 59

E-Mail: info@dtbn-emn.de
Internet: http://www.dtbn-emn.de

Go to top